Bli oljefri med eksisterende oljefyr

 
Bli oljefri med eksisterende oljefyrGammel oljefyr. Foto: K. Lund
-Skal, skal ikke? For mange er det et spørsmål om enten eller, men det er ikke sikkert du må kvitte deg med oljefyren selv om fyring med fossil energi blir forbudt fra 2020.

Mange kvier seg for å bore etter grunnvarme eller erstatte fyren med luft-til- vann varmepumpe selv om dette for de fleste er lønnsomme investeringer på sikt. For en del kan utskiftning til bioolje, som er et mindre kjent alternativ, være en løsning, sier fagsjef for energi og miljø Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Bioolje er en betegnelse på ulike oljer basert på biologiske råstoff. Bioolje blir regnet som et fornybart produkt.

Har du en oljekjel som er i god stand har du et godt utgangspunkt for å konvertere til bioolje. Fyring med bioolje fungerer omtrent som fyring med vanlig olje, men oljekjelen må tilpasses. Biooljen bør oppbevares i en innetank, eventuelt må den oppbevares i en isolert og oppvarmet utetank.

Er du usikker på om fyren er i god nok stand til at du kan konvertere til bioolje? En rørlegger med erfaring innen oppvarming vil kunne hjelpe deg med en vurdering av din oljekjel. Se også egen sjekkliste på www.skikkeligrørlegger.no

Når du bytter ut oljen med en annen oppvarmingskilde, bør du samtidig rense det vannbårne anlegget og tilpasse anlegget til den nye oppvarmingskilden. Dette hjelper rørleggeren deg med i forbindelse med omleggingen.

Det ytes ikke støtte til konvertering til bioolje, men til en rekke andre tiltak der oljetank og kjel fjernes.
- På sikt vil det være en lønnsom investering å bytte til varmepumpeløsning for de aller fleste husstander som fyrer med fossil energi. Like fullt er det viktig for oss i rørbransjen å formidle til folk at det finnes alternativer, sier Heyerdahl Eide.

Om du går for den ene eller andre løsningen - husk å be om tilbud fra flere rørleggere som kan dokumentere erfaring innenfor oppvarming og konvertering fra olje til for eksempel varmepumpe. Etterspør referanser og sett deg godt inn i hva som inkluderes i tilbudet.

Sjekkliste for vurdering av oljefyrens stand

 • Hvor gammel er oljefyren?
  En støpejernskjele kan vare i hundre år, mens en stålplatekjele har en langt kortere levetid. (ca 15-20 år). Er oljetanken av plast skal den ha ubegrenset levetid. En stålkjele skal kontrolleres hvert 15. år, men kan ha levetid opp mot 40 år.
 • Har du hatt flere småreparasjoner de siste sesongene?
  En reparasjon eller justering beløper seg fort til 5.000-15.000. Er oljefyren først utrangert må du regne med årlige merkostnad til vedlikehold av oljefyringsanlegget.
 • Må oljebrenneren justeres, eller skiftes ut?
  Oljebrenneren vil normalt ha en levetid på 15-20 år. Å reparere den er forholdsvis kostbart.
 • Mistenker du at fyrkjelen eller oljetanken lekker?
  Hvis tanken ikke er murt inn, er det forholdsvis enkelt å oppdage om den lekker. Er den innmurt kan lukt av olje være tegn på at tanken ikke er tett. Ligger tanken utendørs må du være klar over at lekkasje til grunnen kan medføre forpliktelse til kostbart opprydningsarbeid. Uansett er det lite lønnsomt å reparere og man vil normalt anbefale å skifte fyringsanlegget.
 • Dersom oljefyringsanlegget uansett må byttes ut vil merkostnadene ved å installere varmepumpe fremfor nytt fyringsanlegg ofte være tjent inn i løpet av noen år.
  Kostnadene ved å bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer imidlertid relativt mye, avhengig av valg av løsning, men også i forhold til eventuelt behov for oppgradering av eldre radiatorer etc. Investeringer i utbedring av radiatorer, eller legging av varme i gulvet har imidlertid den hyggelige bieffekten at det også gir bedre inneklima og økt komfort.
 • Har oljefyringsanlegget ditt en støpjernskjele med en forholdsvis ny brenner, og en oljetank i plast?
  Da er det liten grunn til å hive ut anlegget. De fleste kjeler kan fyres med biobrensel eller bio-olje. Det er spesiell grunn til ikke å hive ut et velfungerende oljefyringsanlegg selv om fyring med fossilt brensel utfases dersom du velger en luft/vann varmepumpe. 
 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår