Byggmester nekter å dokumentere bad

 
Byggmester nekter å dokumentere badIllustrasjonsbilde
Hvilken dokumentasjon kan kjøperen kreve? Og hvor er dette lovhjemlet, spør en av våre lesere.

Av Bjørn Laberg

Leseren har sendt oss denne problemstilling:
– Min henvendelse gjelder overlevering av dokumentasjon på nytt bad i ny leilighet. Byggmester nekter å overlevere dokumentasjon på byggingen av badet. «Badet er bygget etter anerkjente metoder», står det i kontrakten, og slik jeg tolker det, mener man våtromsnormen. Fall til sluk i dusjnisjen varierer fra 1,4-1,8 centimeter, men resten av gulvet har fall bort fra sluk. Nå nekter kjøper av boligen å betale siste 100.000 kroner, før badet er dokumentert. Bygget er oppført etter tek 10, med byggestart i 2013. Hvilken dokumentasjon kan kjøperen kreve? Og hvor er dette lovhjemlet, spør han.

Bjørn A. Grimsrud, fagsjef i Fagrådet For Våtrom, har følgende svar:
- Ja, «anerkjente metoder» KAN være Våtromsnormen, men kan også for eksempel være Byggforskserien eller pre-aksepterte ytelser (veiledningen til TEK 10.)

- Når det gjelder krav til fall til sluk er forskriftskravet i TEK 10:
§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner:
(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.
(2) Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. Dette betyr at eventuelt lekkasjevann fra servant, wc og lignende også skal ledes til sluk. Det innebærer at det i de fleste tilfeller må være fall på hele gulvet.
(Dette er i tråd med det som står i veiledningen til TEK 10).

- Når det gjelder krav til dokumentasjon, og forskriftskravet i TEK 10:
§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.
(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.

§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen: Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.

Og hva kan boligeier forvente av dokumentasjon?
Her fra veiledningen til TEK 10, boligbygning:
For boligbygning vil det vanligvis være behov for enklere FDV-dokumentasjon som dokumentasjon av produkter/overflater som skal rengjøres og vedlikeholdes samt betjening og servicebehov for tekniske installasjoner, men også anvisninger for bruk av boligen som sådan. FDV-dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold eller bruksanvisning for boligbygning bør omfatte:

• bygningsmessige produkter
• sanitæranlegg
• varmeanlegg
• ventilasjonsanlegg
• elektriske anlegg
• brannalarm- og slokkeanlegg

– Det finnes flere anvisninger på hvordan FDV-dokumentasjon for boligbygg kan bygges opp. «Bruksanvisning for din bolig», som utgis av Boligprodusentenes Forening og NBBL, er eksempel på slik anvisning for småhus og leiligheter. Tekniske fellesanlegg i boligblokker må dokumenteres særskilt, sier fagsjefen avslutningsvis.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle