Det har blitt dyrere å leie bolig

 
Det har blitt dyrere å leie bolig
Usikkerheten i salgsmarkedet, gjør at leiemarkedet vokser. Flere boligkjøpere avventer prisutviklingen i salgsmarkedet, og andre tilfredsstiller ikke de skjerpede reglene for utlån.

Samtidig opplever flere å ikke få solgt boligen til forventet pris. Dette fører til flere utleieobjekter på markedet, og flere leietakere. Til tross for godt utvalg av boliger på markedet, ser vi derfor en prisøkning, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo:
Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for juni 2017 viser at det nå i snitt kostet 9500,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 7,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,3 prosent.

For en 2-roms kostet det i snitt 12.444,- kroner, som er tilsvarende som forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,7 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 15.467,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 3 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,8 prosent.

- Det er allerede god aktivitet i leiemarkedet. I tillegg får studentene svar fra Samordna opptak, siste halvdel av juli. Vi ser derfor ingen tegn til at aktiviteten skal avta. Det er en betydelig leieprisvekst på små leiligheter og leiligheter som kan deles av studenter. Utleiemegleren ser positivt på leiemarkedet fremover, sier daglig leder ved Utleiemegleren Sinsen, Vemund Holmen.

- Det er mange interessenter på utleieboligene. Vi fikk leid ut 8 leiligheter i en bygård på Torshov i løpet av en kveld, sier daglig leder ved Utleiemegleren Pro, Marianne Wallin.

Bergen:
For en 2-roms leilighet kostet det i snitt 10.925,- kroner, som er en oppgang på 3,6 prosent sammenlignet med forrige måned.

Det kostet i gjennomsnitt 14.228,- kroner å leie en 3-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned, er det en oppgang på 9,2 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor var det en oppgang på 9,8 prosent.

- Den høye aktiviteten i leiemarkedet i Bergen har fortsatt i juni.I midten av juli får studentene vite hvilket studium de kommer inn på, noe som pleier å markere startskuddet for de aller mest hektiske ukene på leiemarkedet. Så hvis man skal leie bolig i Bergen fra høsten av, vil det være en god ide å begynne se seg om etter noe nå før det blir enda tøffere konkurranse.Vi opplever jevnt over bra etterspørsel etter de fleste boligtyper. Det er best respons på annonser for sentralt beliggende 2- og 3-roms leiligheter. Interessen for slike boliger pleier å være ekstra stor på denne tiden av året når veldig mange studenter er på leiemarkedet. De er tradisjonelt svært opptatt av å bo sentralt, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Erik Hove.

Stavanger:
I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 9187,- kroner å leie i juni. Sammenlignet mot samme måned i fjor er dette en oppgang på 1,6 prosent.

En 3-roms kostet i snitt 10 816,- kroner per måned. Sammenlignet mot samme måned i fjor er dette en nedgang på 1,5 prosent.

- Vi ser at leieprisene svinger en del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser at de har stabilisert seg det siste året. Det er fortsatt høysesong for eneboliger, og vi oppnår meget gode priser på de beste objektene, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim:
I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.612,- kroner i juni, som er en oppgang på 2,8 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 5,2 prosent.

For en 3-roms var snittleien 13.722,- kroner, dette er en oppgang på 5,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 8,2 prosent.

- Det er høysesong og rekordmange boliger til leie. Vi har god etterspørsel etter utleieboliger, og opplever markedet som bedre enn i fjor på samme tid. Det er mange fine leieobjekter på markedet. Mange har kjøpt nye leiligheter for utleie og disse er nå ferdigstilt og legges ut i markedet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Romerike:
For en 1-roms leilighet kostet det i snitt 8457,- kroner, som er en oppgang på 7,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 16,3 prosent.

I snitt kostet det 10.291,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 6,6 prosent.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.973,- kroner, som er en oppgang på 5,1 prosent fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 10,3 prosent.

- Vi opplever godt oppmøte på visningene på Romerike. Tilbudet på Jessheim er rekordhøyt. Her er det mange leiligheter til leie som et resultat av at mange har investert i nye prosjekter for utleie de siste årene. Mange av disse prosjektene ferdigstilles nå og flere leiligheter kommer på leiemarkedet om dagen, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum:
I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11 075,- kroner for en 2-roms, som er en oppgang på 5,2 prosent fra forrige måned.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 14.166,- kroner i juni. Sammenlignet med samme måneden i fjor er det en oppgang på 5,1 prosent.

- I Asker og Bærum fortsatte den gode trenden fra mai, med generelt god respons og mange leietakere på visningene. Det har også vært langt større pågang for å leie eneboliger, rekkehus og de større leilighetene enn tidligere i år, og mange leietakere har vært ute i ute i god tid for å få tak i en egnet bolig før ferietid og høsten slår inn. Med en såpass høy aktivitet i leiemarkedet tror vi på gode og stabile måneder også utover sommeren og høsten. Beliggenhet og boligens alder er det som fortsatt slår mest ut på leienivået, og dermed ser vi at prisstatistikken varierer noe fra måned til måned, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Drammen:
I snitt kostet det 9471,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 5,9 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor, er dette en oppgang på 8,7 prosent.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 11 880,- kroner. Dette er en økning på 4,9 prosent sammenlignet mot samme måned i fjor, men en liten nedgang fra mai.

Etter en ganske rolig vår og forsommer har aktiviteten tatt seg opp i juni. Det er flere på visning og jevnt over lettere å få leid ut. Dette gjelder alle typer boliger, sier daglig leder ved Utleiemegleren, Drammen Eivind Sveen.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle