Dette må du vite før du kjøper bolig med en venn

 
Dette må du vite før du kjøper bolig med en venn
Høye boligpriser og krav om egenkapital har ført til at flere nordmenn nå velger å kjøpe bolig sammen med en venn, kjæreste eller et familiemedlem for å komme seg inn i boligmarkedet. Ekspertene mener dette er smart, da det alltid lønner seg å eie fremfor å leie - men visse forholdsregler må tas før man hopper inn i et eier- og samboerskap med en venn.

I denne artikkelen presenterer vi derfor det du må vite før gjør dette og hvordan dere sikrer at vennskapet overlever.

Tenk dere godt om
Før dere går inn for å kjøpe bolig sammen er det viktig at dere tenker dere om - gjerne fem ganger. Kjøp av bolig er en stor investering som vil påvirke dere over mange år. Å angre ett år inn i kjøpet vil påføre begge parter en stor byrde, da det tar tid å selge med profitt.

Derfor må du vite at den du kjøper med er til å stole på, at dere trives i hverandres selskap og at han eller hun har god økonomisk sans. De månedlige utgiftene må bli betalt og boliglånet skal betjenes over mange år. Ekspertene råder derfor folk som skal kjøpe sammen med en venn å ha separate lån. Klarer ikke den andre parten å betjene lånet sitt, vil det ikke gå utover deg og din kredittscore.

Derfor må du vite at den du kjøper med er til å stole på, at dere trives i hverandres selskap og at han eller hun har god økonomisk sans. De månedlige utgiftene må bli betalt og boliglånet skal betjenes over mange år. Ekspertene råder derfor folk som skal kjøpe sammen med en venn å ha separate lån. Klarer ikke den andre parten å betjene lånet sitt, vil det ikke gå utover deg og din kredittscore.

Finansiering
Når det kommer til finansiering er det enkleste å splitte lånet og dele alle utgiftene. Da vil dere i prinsippet ha deres egen økonomi og blir ikke påvirket om den andre har dårlig økonomisk sans. Det er da viktig å sammenligne lån slik at dere finner beste boliglån - på denne måten sparer dere både tid og penger.

Det er også viktig å tenke på utgiftene dere vil få når dere har flyttet inn og hvordan disse skal bli dekket. Månedlige fellesutgifter inkluderer blant annet strøm, TV-lisens, felleskostnader til borettslaget og internett. En god idé kan være å ha en separat konto der begge parter setter inn et månedlig beløp som kun brukes på disse utgiftene.

Dere kan også opprette en separat konto til uforutsette kostnader som kan oppstå underveis - en såkalt bufferkonto. Går vaskemaskinen plutselig i stykker er dere sikret og slipper å “ta fra egen lomme”, da hensikten med pengene på bufferkontoen er nettopp slike hendelser. Hvor mye penger man setter av på bufferkonto vil variere, men en grei tommelfingerregel er å ha om lag to månedslønninger.

Fullverdig kontrakt uten smutthull
Å ha alt avtalefestet i en kontrakt er viktig når en kjøper bolig med andre. Det vil komme en tid når enten en av dere eller begge ønsker å selge, og da er det greit at alt er på det rene. På denne måten unngår dere uvennskap og høye advokatutgifter.

Dersom en av partene ønsker å selge boligen er det viktig å ha en klar exit-strategi avtalt på forhånd. Den bør si noe om tidshorisonten og hva som skal skje dersom den ene parten ønsker å kjøpe ut den andre.

I tillegg til dette, er det viktig å presisere eierbrøk i kontrakten - eier dere like mye eller har en av dere mer kapital enn den andre? Avklar også hvem som eier hvilke eiendeler og om noe eies felles; hvordan det skal deles opp når dere eventuelt flytter ut.

Husregler
Det sies at man ikke har bestått vennskapstesten før man har overlevd samboerskap. Det er først når dere flytter inn sammen at dere virkelig lærer hverandres vaner og uvaner på et personlig nivå. Det er derfor essensielt at dere fastsetter noen regler for å bevare husorden.

For eksempel vil det bli et stort problem om en holder fester hver helg, mens den andre ønsker rolige lørdager. Ha derfor klare regler for når dere kan holde fester og ha folk på besøk - hvor ofte dette skjer er individuelt i alle samboerskap og dere må derfor komme til en enighet. Gjerne skriv det ned i kontrakten for minst mulig forvirrelse og uenighet.

I tillegg er det viktig å ha regler for vasking, da det fort kan oppstå konflikter angående dette. Det mest normale er at man har ansvar for sine egne områder, samt fellesområdene annenhver uke. Dere kan ha forskjellige standarder på hva dere anser som rent, så en felles standard må avklares dere i mellom.

Da er det bare å avslutte med å si lykke til og godt boligkjøp.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle