Ekspertene er enige: Boligselskaper bør investere i smarte ladeløsninger for elbil

 
Ekspertene er enige: Boligselskaper bør investere i smarte ladeløsninger for elbil
Etterspørselen etter tilrettelagt elbillading blir stadig større, og mange boligselskaper vurderer nå å investere i ladesystemer. Utfordringen er ofte å finne en god måte å fordele kostnadene på.

I takt med den hurtige veksten i antall elbiler på norske veien øker også etterspørselen etter boliger som er tilrettelagt for lading. For landets boligselskaper betyr dette at pålitelige ladesystemer for elbil er i ferd med å bli en nødvendighet fremfor et valg.

Hovedutfordringen er å finne den rette ladeløsningen for å ivareta alle beboeres interesser, fordele kostnadene rettferdig og sikre god utnyttelse av strømnettets kapasitet.

Og som oftest ligger løsningen i et smart ladesystem.

Prosjektleder for elbil hos entreprenøren Roxel, Fredrik Hegland, og spesialrådgiver i boligbyggelaget Bate, Njål Nessa, bistår ofte sine kunder med å finne gode løsninger for lading av elbil.

I denne artikkelen forklarer de to ekspertene hvorfor de alltid anbefaler å investere i smarte, fremtidsrettede ladeløsninger.

Rettferdig fordeling av kostnadene
Et av de første og største spørsmålene som stilles når et boligselskap vurderer å investere i elbilladere er kostnadene. Utgiften for selve infrastrukturen – og hva dette vil koste styret og beboerne – er én ting, men enda viktigere er hvordan kostnadene for ladestasjoner og forbruk skal fordeles.

Bensin- og dieselbileiere (uten planer om å gå til innkjøp av elbil) er naturlig nok lite interesserte i å betale for å lade naboens elbil, og uenigheter har flere ganger ført til at forslag legges på is.

Med en smart elbillader kan styret hoppe bukk over denne problemstillingen.

– Med smarte ladere har styret full kontroll over forbruket til hver enkelt elbileier i borettslaget, og kan derfor ta betalt for den enkeltes forbruk. At styret dekker kostnadene forbundet med infrastrukturen er helt naturlig, da dette er noe som kommer alle beboerne til gode, mener Nessa.

– De aller fleste er enige om at den mest rettferdige løsningen innebærer at de beboerne som faktisk har elbil tar en større del av regningen. Styret dekker infrastrukturen, og beboerne betaler for sin smarte ladestasjon og strømmen de bruker. Da betaler de litt mer der og da, men i lengden vil de spare inn dette gjennom felleskostnadene, supplerer Hegland.

Økt verdi for samtlige boliger i fellesskapet
Årsaken til at både Nessa og Hegland peker til at styret i boligselskapet bør dekke kostnadene knyttet til ladestasjonenes infrastruktur er enkel: Det bidrar til en økning i verdi og attraktivitet for samtlige boliger i fellesskapet.

– Vi ser nå helt klart at stadig flere etterspør tilretteleggelse for lading av elbil, og jeg har ved flere anledninger opplevd at potensielle kjøpere har trukket seg dersom dette ikke er tilfelle. Hvorvidt det er en ladestasjon på plass spiller ingen særlig rolle, men det stilles stadig høyere krav i markedet til at infrastrukturen er på plass, understreker Bates spesialrådgiver.

– Det er så klart en direkte verdiøkning tilsvarende prisen på ladestasjonen, men det er selve infrastrukturen som gir den store gevinsten. Det gjør leiligheten mer attraktiv for flere potensielle kjøpere, og kan føre til at flere melder seg på budrunden, sier prosjektlederen for elbil i Roxel.

– Og flere interessenter betyr trolig raskere salg og en bedre pris, samstemmer de to ekspertene.

Bedre utnyttelse av kapasiteten
Der infrastrukturen spiller den viktigste rollen når det gjelder boligenes verdi er valget av ladestasjon avgjørende når det kommer til effektiv utnyttelse av strømnettets kapasitet – og det er her smarte ladestasjoner virkelig kommer til sin rett.

Smarte ladesystemer kan måle hvor mye av kapasiteten som brukes, og hvor mye som er til overs opp mot hovedsikringen, og dra nytte av dette for å balansere og fordele tilgjengelig strøm mellom alle tilkoblede biler.

De beste ladesystemene kan bidra med opptil 66 prosent bedre utnyttelse av tilgjengelig strøm, noe som betyr at alle enheter nærmest til enhver tid får akkurat den effekten og strømmen de har behov for.

– Enkelte av de vi snakker med uttrykker et ønske om å ha 22kW tilgjengelig på hver parkeringsplass til enhver tid. Det er både urealistisk og unødvendig – for ikke å snakke om kostbart – så sant ikke samtlige i fellesskapet eier Tesla, og alle har tomt batteri samtidig, forteller Hegland.

– Effektiv utnyttelse av den eksisterende kapasiteten er et vesentlig argument for å velge en smart ladeløsning. Hvis du kommer i en situasjon der du må øke strømkapasiteten i fellesskapet kan det raskt bli kjempedyrt, understreker Nessa.

Trygg lading av elbiler
Dyrt kan det også bli dersom man har mange elbiler koblet til strømnettet og hovedsikringen i borettslaget gjennom vanlige stikkontakter og improviserte ladeløsninger.

Feilbruk kan overbelaste strømnettet og øke risikoen for brann.

– DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har kommet med føringer der de fraråder lading i vanlig stikkontakt, og i bruksanvisningen til de fleste elbiler står det at denne kabelen er ment som nødlader og ikke til jevnlig bruk, påpeker Hegland.

– Når du installerer moderne, smarte ladestasjoner eliminerer du brannfaren. I tillegg slipper du overbelastning på strømanlegget, kommenterer Nessa.

Tilrettelagt for fremtiden
Selv om installasjon av infrastruktur og ladestasjoner er rimeligere enn hva mange styrer muligens ser for seg er det like fullt en betydelig investering for boligselskapet. Et spørsmål som melder seg er derfor om et ladesystem de kjøper i dag vil være utdatert om fem år – når nye og kraftigere elbiler er tilgjengelig på markedet.

– Dette er nok et ankerpunkt for smarte ladere. De er tilrettelagt for fremtiden, og lar deg oppgradere og legge til nye funksjoner uten at du må bytte ut selve ladeboksen, forteller Roxels erfarne prosjektleder, og kommer med en oppfordring:

– Jeg tror også mange har et litt feil fokus. Ja, det er korrekt at det kommer kraftigere biler i årene fremover, men kommer du til å øke kjøringen din? Ikke se deg blind på hvor mye bilen kan lade, tenk heller over mye du kjører.

Nessa mener det generelt er akseptert blant Bates kunder at smartelbilladere er det som må til her og nå.

– Om det kommer opplegg for trådløs lading og slike ting i fremtiden vil ladeboksene de monterer i dag følge utviklingen, og de kan derfor benyttes i overskuelig fremtid, mener han.

Anbefaler Zaptecs ladesystem
Roxel har et godt samarbeid med Zaptec, og Hegland er rask med å anbefale det norskproduserte, smarte ladesystemet til sine kunder.

– Mange av kundene våre har hørt om Zaptec fra før, og synes er kjekt at deres ladere er produsert i Norge. Det ligger en viss stolthet i det å støtte opp om norske interesser, men det er også en fordel for oss som installatør, forteller Hegland, og utdyper:

– Når vi snakker med en norsk produsent har vi som installatør større påvirkningskraft. Vi opplever at Zaptec gjerne hører på våre innspill, og dermed kan vi bidra til å gjøre laderen enda litt bedre og installasjon og eventuell reparasjon enda litt raskere. I tillegg blir det kostnadsbesparende for kundene våre.

Nessa og Bate deler Heglands positive inntrykk av Zaptec.

– Vi anbefaler alle våre kunder å legge til rette for sikker og fremtidsrettet lading, og da er Zaptecs løsning et godt valg, konstaterer Nessa.

– Den store fordelen med Zaptec-laderen er at den er norskprodusert, bygd for det norske markedet og etter norske krav. Her i Stavanger, hvor vi holder til, kjenner alle til Zaptec og vet at de er til å stole på. Jeg har kun utelukkende hørt om positive erfaringer, avslutter Bates spesialrådgiver.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle