Etablerer ombruksordning for maling

 
Etablerer ombruksordning for malingBildet: Andreas Selseth, en av kommunens ombruksambassadører, med to fulle spann
Nå prøver Oslo kommune ombruk av overskuddsmaling. Et ubrukt spann koster 50 kroner i ombruksteltet

Renovasjons- og gjenvinningsetatens mottak for farlig avfall på Haraldrud får daglig inn uåpnete malingsspann. Tidligere ble disse sendt videre til trygg behandling sammen med annen brukt maling, lakk og løsemidler. 

Nå settes de i stedet i etatens ombrukstelt. I teltet kan hvem som helst finne brukte ting til en billig penge som folk har levert inn til Oslos gjenbruksstasjoner: møbler, nips, musikk, bøker – og nå også maling.

– Avfallsreduksjon er et av de viktigste målene våre, og der spiller ombruk en viktig rolle. Vi jobber hele tiden med å finne nye løsninger for videre bruk av det avfallet som blir levert til oss. Farlig avfall er dessuten ofte kostnads- og ressurskrevende å behandle på en måte som hindrer utslipp og annen belastning for miljøet. Da ville det vært synd å la helt fin maling gå til spille., sier avdelingsdirektør Nils Siri.

Et ubrukt spann koster 50 kroner i ombruksteltet. Perfekt for et lite (og bærekraftig!) maleprosjekt hjemme. 

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle