Flat prisutvikling og høy aktivitet

 
Flat prisutvikling og høy aktivitetAdm.dir Leif J. Laugen
Så langt har boligmarkedet denne høsten vist en helt flat prisutvikling - korrigert for normale sesongvariasjoner. Et stabilt marked med små endringer i boligprisene er trygge omgivelser for folk å kjøpe og selge bolig i. Derfor har det aldri blitt omsatt flere boliger enn så langt i inneværende år.

Rekordhøy aktivitet

Det stabile markedet med god balanse mellom et uvanlig stort antall boligsøkere på jakt etter drømmeboligen på den ene siden og de mange objektene - både bruktboliger og nybygg - til salgs på den andre siden, har medført en rekordhøy omsetning av boliger mange steder i landet.

Det økte tilbudet av boliger i markedet har vært godt tilpasset den store etterspørselen vi ser blant boligsøkerne for tiden. Prisutviklingen og aktivitetsnivået vitner om at markedet fungerer svært godt. De som har bolig å selge, får stort sett solgt til en god pris innenfor et begrenset tidsrom og de som er på utkikk etter ny bolig, har mye å velge i.

Et godt fungerende boligmarkedet med høy likviditet er et viktig element i samfunnsøkonomien. Trygghet rundt egen bosituasjon og for de store verdiene som den norske boligbestanden utgjør, er en del av den infrastruktur som vårt velferdssamfunn er tuftet på.

Stabile boligpriser over det ganske land

Fra andre kvartal til tredje kvartal 2018 har de gjennomsnittlige boligprisene de fleste steder i landet endret seg marginalt innenfor intervallet -2 til 2 prosent viser nylig offentliggjort områdestatistikk fra Eiendom Norge. Ingen regioner peker seg spesielt ut hverken den ene eller andre retningen. Ser vi på utviklingen gjennom hele 2018, har veksten vært sterkest i Oslos indre og vestlige bydeler med 5 til 6 prosent fra fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018. Dette representerer en tilbakevending til et mer normalt prisleie etter korreksjonen gjennom 2017.

Fortsatt godt marked fremover

En del boligaktører og økonomer har den senere tid uttrykt usikkerhet for et stort tilbudsoverheng og dermed fallende priser som følge av renteoppgang, svakere befolkningsutvikling og at mange ferdigstilte nybygg vil medføre økt tilbud av bruktboliger for salg.

Krogsveen tror på et fortsatt godt marked med høy aktivitet og stabil prisutvikling. Renteoppgangen må sees på bakgrunn av at landet er på vei inn i en høykonjunktur. Aktiviteten i næringslivet og sysselsetting har tatt seg opp og det er økende vekst i lønninger. Siden i fjor sommer har oljeprisen steget jevnt fra 45-50 dollar/fat til dagens 80 dollar/fat. Ingen enkeltfaktor er viktigere for norsk økonomi, sysselsetting og folks optimisme - og dermed boligmarkedet.

Det er fortsatt befolkningsvekst i Norge, utbyggingsaktiviteten har korrigert noe ned og rentene vil fortsatt være svært lave i overskuelig fremtid. Medvinden fra makroindikatorene vil støtte godt oppunder en fortsatt balansert utvikling i boligmarkedet.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår