Gode råd ved utleie

 
Gode råd ved utleieFoto: Kari Gjertrud Dølgaard
Planlegger du å leie ut en del av boligen din? Det kan være enkelt. Tall viser at 85 prosent av årets studenter står uten studentbolig.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Utleiere og leietakere er som oftest til gjensidig nytte for hverandre, og de fleste leieforhold forløper uten problemer. Likevel er det viktig å ha alt på stell, og vite hvordan man går frem om noe skulle bli problematisk.

Hus & Bolig har samlet opp noen punkter det kan være viktig å tenke gjennom før du leier ut.

Bestem på forhånd leieforholdets varighet
En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt. Fordelen med en tidsbegrenset avtale er blant annet at du vet hvor lenge boligen vil være utleid. Ved utløpet av avtalen står du dessuten fritt til å oppregulere husleien til markedsleie. Leier du ut loftet, en sokkelleilighet i din egen bolig, eller tilliggende del av en tomannsbolig, kan disse leies ut for ett år, ellers er den generelle minstetiden for utleie tre år.

Depositumskonto eller garanti
En depositumskonto skal fungere som en slags forsikring for huseier. Vanligvis vil man be om en sum tilsvarende tre måneders utleie. Den skal være sperret og stå i leietagers navn, og kan brukes til utleiers fordel hvis leietager unnlater å betale husleie, eller gjør skade på inventar.

Kommunal garanti er sjelden like trygt, derfor er det viktig å sjekke garantidokumentet nøye før leieavtalen inngås. Garantien skal dekke hele leieperioden, og skal gjelde selv om leietaker flytter ut før tiden. Garantien bør være dekkende så lenge leietaker er i boligen i fall leietaker ikke vil flytte ut. Sørg for at garantien dekker alt man har krav på ifølge husleieloven og leiekontrakten hvis for eksempel strøm og oppvarming skal betales i tillegg. Sjekk om garantien inneholder spesielle krav til utleier. Ved andre garantier, sjekk om garantisten har penger.

Sjekk referanser
Be om navn på en eller to referansepersoner. Husk at diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ikke er lov ifølge husleieloven § 1-8.

Lag husordensregler
Få med i kontrakten at det er særskilte husordensregler dersom dette er viktig for deg. Dette kan være at det skal være ro om kvelden, at husdyr ikke er ønsket, at røyking inne ikke er tillatt, at det skal holdes orden ute og inne, eller for eksempel regler om parkering av bil. Eventuelt kan du som medlem laste ned dokumentet husordensregler.

Fastsett husleien
Ifølge husleieloven § 4-1 er det forbudt å avtale leie som er urimelig sammenlignet med andre lignende husrom under lignende avtalevilkår. Utleier kan kreve at leien betales forskuddsvis for hver måned.

Bruk en god kontrakt
Unngå hjemmesnekrede leiekontrakter. Det finnes mange kontrakter som kan lastes ned fra nettet, men mange er mangelfulle og gjør at utleier står svakere om en tvist skulle oppstå. Huseiernes Landsforbund har en nedlastbar leiekontrakt tilgjengelig gratis på nett for sine medlemmer. Ikke-medlemmer kan bestille den på telefon. Den finnes for øvrig på flere språk.

Forbrukerrådet tilbyr også en leiekontrakt på nett. Den presiserer derimot ikke at utleieboligen leies ut «slik den er», noe som kan føre til tvist dersom leietaker ikke er fornøyd etter at leieperioden har startet.

Skattefri utleie
Utleie er skattefritt hvis man leier ut en del som er mindre enn halvparten av boligen, beregnet etter utleieverdi. Man kan altså leie ut enkeltrom, eller en eller flere hybler så lenge utleieverdien av det man bruker selv er høyere enn leieverdien av det man leier ut.

Hvis det går galt
Hvis det mot formodning skulle gå galt på tross av at du har gjort alt riktig, så kan du enten henvende deg til Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. Som medlem i Huseiernes Landsforbund vil du også ha tilgang til juridisk hjelp i vår juridiske avdeling.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår