Om fall til sluk

 
Om fall til slukIllustrasjonsbilde (shutterstock.com)
Badogbolig-redaksjonen mottok nylig følgende problemstilling fra en av våre lesere, vedrørende krav til fall til sluk på baderom:

Av Bjørn Laberg

– Jeg har nettopp pusset opp badet og det skal “offisielt” være klart i morgen. Sølte tilfeldigvis litt vann på gulvet og ser at det bare blir liggende på gulvet uten å renne unna. Dusjen er nedsenket så fallet her er det ikke noe problem. Spørsmålet mitt er hva som er kravet til fall på et baderom? Er det bare krav til fall i dusjen, eller skal vannet renne unna fra andre steder av badet?

Vi kontaktet Bjørn A. Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for våtrom (FFV), som har dette å si om fall til sluk på våtrom:

– Det skal være fall på gulvet i de fleste tilfeller. I Våtromsnormen sier vi at det skal være fall på hele gulvet. Våtromsnormen er frivillig å benytte, så det må ses på som en anbefaling, og ikke et krav. Forskriftskravet i TEK 10, §13-20, er derimot et minimumskrav som skal følges § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner:

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(2) Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

– Forskriftskravet er formet som et funksjonskrav, så det gjøres litt forskjellige tolkninger av dette. Fagrådet for våtrom tolker dette dithen at dersom det i våtrommet, i tillegg til dusj, også er montert servant, wc, vaskemaskin eller annet utstyr tilkoplet vannledninger, skal gulvet der disse utstyrene er plassert (hvor lekkasjer kan oppstå), være utformet slik at vannet ledes til sluk. Fallforholdene må under ingen omstendighet være slik utformet at eventuelt lekkasjevann eller bruksvann kan forsvinne ut av våtrommet, understreker han.

– Det kan være fornuftig å engasjere en fagmann / takstmann som kan gjøre en konkret vurdering av fallforholdene i ditt tilfelle, før man eventuelt legger mer arbeid i dette, sier Grimsrud avslutningsvis.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle