Opplever kraftig økning i boligsalget!

 
Opplever kraftig økning i boligsalget!Tross media som spår boligmarkedet nord og ner, opplever Trond Olav Horten (daglig leder) og Oddvar Haugen (konsernsjef) en oppgang i boligsalget på hele 42%
Media tegner et negativt bilde av et fallende boligmarked. NORDBOLIG kan vise til tall som motstrider dette. - NORDBOLIG opplever en økning i boligsalget på hele 42 % opp fra fjoråret. Vi ønsker derfor å gi et noe mer nyansert bilde av virkeligheten som nok oppleves ganske forskjellig rundt i landet, forteller daglig leder Trond Olav Horten.

Et Oslofenomen
Boligmarkedet består av mer enn bare leiligheter i sentrale strøk, men dessverre så er det kun nedgangen i salget av nye leiligheter som får overskriftene i tabloidavisene. Dette er imidlertid først og fremst et Oslo- eller storbyfenomen, og gir derfor ikke et riktig bilde av hele boligmarkedet. – Det er også verdt å merke seg at nedgangen vi nå opplever på landsbasis er sammenlignet med rekordåret 2016. Så langt i 2017 er boligsalget her i landet på gjennomsnittet for de siste 8 årene ifølge statistikken til Prognosesenteret, forklarer Horten.

Fullt trøkk i Mjøsregionen
I Mjøsregionen er det derimot fullt trøkk i nyboligmarkedet og NORDBOLIG har ut september registrert en økning i antall solgte boenheter på hele 42% sammenlignet med samme periode i fjor. - Ser vi på salgsverdien så er økningen enda større, hele 47%. Dette står i sterk kontrast til alle artiklene den siste tiden som dømmer boligmarkedet nord og ned, avslutter Horten og legger til: - NORDBOLIG har mange nye og spennende boligprosjekter på gang også i tiden fremover, og har tro på en fortsatt positivt utvikling de nærmeste årene.

NORDBOLIG er et datterselskap i BEIAS gruppen som jobber innenfor fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger.
BEIAS gruppen har som oppgave å videreutvikle selskapene i gruppen, forvalte de verdier som skapes i datterselskapene og ha eierinteresser i annen relevant virksomhet av strategisk betydning for kjernevirksomheten. I sum har konsernet ca 60 ansatte, med bolig- og eiendomsutvikling som primærområder.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle