Skadedyrstatistikken for 2021

 
Skadedyrstatistikken for 2021SKJEGGKRE: Reduksjonen i antall skjeggkrebekjempelser kommer etter at FHI har forsket på bekjempelse av skjeggkre, i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring. Foto: Katrine Lunke
Nedgang i skjeggkretilfeller for første gang

For første gang siden 2013, var det i fjor en reduksjon i antall skjeggkrebekjempelser. – Til glede for mange boligeiere, vil reduksjonen sannsynligvis fortsette i kommende år, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

I samarbeid med landets skadedyrfirmaer, fører seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI) statistikk over antall skadedyrbekjempelser. Både i 2020 og 2021 topper skjeggkre statistikken, men mens antall bekjempelser økte fra 6788 i 2019 til 7434 i 2020, ble antallet i 2021 redusert med 14 prosent, til 6364 bekjempelser.

Ny bekjempelsesmetode
Reduksjonen i antall skjeggkrebekjempelser kommer etter at forskere ved FHI i perioden 2018-2021 har forsket på bekjempelse av skjeggkre, gjennom et prosjekt i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.

– Vi har gått fra å ha nesten ingen kunnskap om bekjempelse av skjeggkre, til å ha utviklet en bekjempelsesmetodikk som virker veldig godt, som bransjen for skadedyrbekjempelse var rask med å ta i bruk. I 2021 ser vi for første gang på syv år en reduksjon i antall tilfeller av skjeggkre, sier forsker Anders Aak ved FHI.

– De siste årene har skjeggkre vært det skadeinsektet som vi har fått flest henvendelser om. Reduksjonen vi nå ser gir håp om at antall skjeggkretilfeller de kommende årene kan bli redusert, slik at vi kommer ned på et lavere og stabilisert nivå, sier skadesjefen i Norsk Hussopp Forsikring.

Som følge av forskningen og metodeutvikling for bekjempelse, blir problemet nå løst på en enklere og raskere måte. I tillegg er det nå i liten grad skjeggkrekonflikter i forbindelse med eierskifte for boliger.

Mer svart jordmaur og mindre stokkmaur
Nest flest innrapporterte bekjempelser i skadedyrstatistikken for 2021 gjaldt svart jordmaur. Her var det en økning fra 2636 bekjempelser i 2020 til 2975 i 2021. Antall bekjempelser av stokkmaur ble redusert med 20 prosent i 2021, og gikk fra 1228 bekjempelser i 2020 til 978 i 2021.

Både stokkmaur og svart jordmaur trives der det er varmt. Stokkmaur kan gjøre stor skade på boligen ved at den gnager ganger til reir, mens svart jordmaur kun gnager i skadet trevirke. Men maur kan også gjøre stor skade på isolasjonsmateriale.

– Maur blir sjelden borte av seg selv og for å stoppe angrep må man finne hovedtua eller reiret og ta knekken på dronninga. Det anbefaler vi å la fagfolk ta seg av, sier Svein Stormoen.

Fortsatt nedgang for veggedyr
Veggedyr er et skadeinsekt som mange får med seg hjem fra ferie og er det insektet som det ble rapportert inn tredje mest av i 2021. Fra 2019 til 2020 ble antall bekjempelser av veggedyr redusert fra 3058 til 2015 bekjempelser. I 2021 fortsatte reduksjonen og det ble rapportert inn 1772 bekjempelser av veggedyr.

– Dette har nok en sammenheng med færre utenlandsreiser, som følge av koronapandemien. I fjor reiste vi noe mer enn i 2020, men fortsatt mindre enn før pandemien, og reduksjonen fra 2020 til 2021 var på bare 12 prosent. Det er viktig å være klar over at en god del veggedyrsmitte skjer på reiser og besøk i Norge, sier Stormoen.

Hvis man først har fått veggedyr i hus, er det vanskelig å bli kvitt dem. Det skyldes at de formerer seg fort og de er flinke til å gjemme seg. Veggedyrbekjempelsene er i snitt de mest kostbare skadedyrbekjempelsene, og krever ofte omfattende arbeid.

I år er det vepseår
Annet hvert år er det vepseår og disse årene faller på partallsår slik som 2022. I fjor var det likevel en økning i antall bekjempelser av stikkveps, opp fra 926 i 2020 til 1446 i 2021. Det gjør stikkveps til det insektet som det var fjerde mest bekjempelser av i 2021. Vepsen gjør sjelden skade, men den kan være veldig plagsom, særlig på høsten.

– FHIs skadedyrstatistikk tar utgangspunkt i antall bekjempelser meldt inn fra skadedyrfirmaer og ikke den faktiske forekomsten av insektene. Men statistikken tyder likevel på at det i fjor var større stikkvepsaktivitet enn det pleier å være i år som ikke er vepseår. Det blir interessant å se hvordan dette blir i år, sier Stormoen.

Norsk Hussopp Forsikring forsikrer ca. 1,2 millioner boliger mot råteskader og skadedyr, og det er mulig å forsikre seg mot skadeinsekter både i boligen og på hytta. Med riktig forsikring får du hjelp til å bekjempe insektene, og økonomisk hjelp til å utbedre eventuelle skader.

Toppliste for 2021
FHIs statistikk viser at disse skadeinsektene oftest ble bekjempet i fjor:

(2020-tall i parentes)

Skjeggkre: 6364 (7434)

Svart jordmaur: 2975 (2636)

Veggedyr: 1772 (2015)

Stikkveps: 1446 (926)

Stokkmaur: 978 (1228)

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle