Utleieforholdene på Grønland krever samarbeid

 
Utleieforholdene på Grønland krever samarbeidPaneldeltagere Anders Leisner (Huseiernes Landsforbund), Anne-Rita Andal (Leieboerforeningen), Viktor Gjengaard (nestleder i bydelsutvalget), Katja Bratseth (undersøkelsesansvarlig). Helt til høyre: bydelsdirektør Tore Pran gir innspill til panelet.
I samarbeid med Leieboerforeningen og Huseierens Landsforbund har Bydel Gamle Oslo gjennomført en stor undersøkelse om de private utleieforholdene på Grønland i Oslo. I dag er rapporten med funnene lansert. Den peker på flere utfordringer og behov for samarbeid mellom både offentlige, private og frivillige aktører for å finne bedre løsninger.

Nesten halvparten (46,7 prosent) av husholdningene på Grønland leier boligen sin - de fleste i privat regi. I dette området av Oslo er det dobbelt så mange innbyggere som leier samelignet med Norge for øvrig (23 prosent).

Mangel på disponible boliger, høy husleie og boligpriser, manglende kunnskap om lov, regler og tilbud, utrygt og helsefarlig bomiljø er de største utfordringene rapporten peker på. Disse funnene kommer fra individuelle dybdeintervjuer med leietakere og utleiere. Det er også gjennomført ulike former for kvalitative undersøkelser blant omtrent 100 innbyggere og medarbeidere i Bydel Gamle Oslo gjennomført over en periode på seks måneder.

- Denne rapporten vil være til nytte for mange, både i og utenfor Bydel Gamle Oslo. Den gir verdifull innsikt i boligsituasjonen på Grønland og beskriver godt hvordan ulike grupper opplever boligmarkedet. Vi skal ha et trygt boligmarked i Oslo, sa byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang i forbindelse med rapportlanseringen i dag.

- Jeg er stolt over at Bydel Gamle Oslo setter boligpolitikk på agendaen. Sammen med byråd for byutvikling har vi et felles engasjement for en mer boligsosial politikk i Oslo. Vi vil gjerne invitere byrådet til å benytte Bydel Gamle Oslo som pilotbydel for utvikling av nye boligtilbud, sa Line Oma, leder for bydelsutvalget.

Samarbeid er nødvendig
Selv om Bydel Gamle Oslo har mange tiltak på gang for å forbedre bo-oppfølgingstjenestene, bomiljø og nabolag, viser rapporten at bydelen er helt avhengig av et samarbeid med både offentlige, private og frivillige aktører.

- Vi trenger en langsiktig satsing for leieboerne som bor her. Kunnskapsnivået blant leieboere og utleiere må opp, og gjennomstrømmingen må ned. Vi vil gjerne bidra med å heve kompetansenivået både blant leieboere og utleiere, og er sikre på at alle parter vil tjene på at leiesektoren blir mer stabil. Staten må dessuten ta et ansvar for å bedre leieforholdene på Grønland, blant annet gjennom finansiering av områdeløftsatsingen og heving av bostøtten, sier Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen.

Anders Leisner, leder for medlemsrådgiving i Huseiernes Landsforbund peker på et stort behov for informasjon om reglene rundt utleie av bolig.

- Vi kan bidra med informasjon, både individuelt og gjennom kurs. Det er samtidig viktig å arbeide for nødvendige lovendringer, slik vi har gjort med begrensing av korttidsutleie, og et forbud mot overdreven hyblifisering. NAV må også benytte det gode garantiformularet som Kommunaldepartementet har utarbeidet, sier Leisner.

- For leiesøkende som i utgangspunktet sliter med å komme seg inn på leiemarkedet, hjelper det lite at NAV utstyrer dem med garantidokumenter som er dårligere enn det alle andre stiller med, sier han.

- Vi i bydelsutvalget har konkludert at vi ønsker at det blir innført en Oslostandard – en instruks om hvordan offentlige instanser skal samarbeide for å sikre et godt tilsyn av boliger som leies ut med offentlig medvirkning.Vi foreslår også at bolig blir et eget satsingsområde innen områdesatsing Indre Øst, sa Viktor Gjengaard, nestleder i bydelsutvalget.

Veien videre
I det videre arbeidet for å sikre trygge boforhold på Grønland, peker rapporten på flere viktige aktivitetsområder: boligfremskaffelse, offentlig samarbeid om tilsyn, informasjon om rettigheter og plikter og nabolags- og bomiljøutvikling.

- Jeg vil poengtere viktigheten av å se nabolaget som enheten for endring. Det vil si at man ikke bare kan hjelpe en og en leietaker som står i vanskelige boforhold, vi må sammen skape strukturer og plattformer som bidrar til generelt bedre og tryggere utleieforhold for alle i nabolaget, sa Katja Bratseth, undersøkelsesnansvarlig (bilde under).

- I disse dager starter vi opp et oppfølgingsprosjekt, med utgangspunkt i denne undersøkelsen. Prosjektet vil mobilisere ressurser fra ulike aktører og lage arenaer hvor vi kan jobbe sammen for å skape bedre og mer stabile boforhold, konkluderte hun.

Om rapporten
Les hele rapporten "Bolig,bolig,bolig" om de private utleieforholdene på Grønland

Undersøkelsesansvarlig og antropolog Katja Bratseth har utarbeidet rapporten basert på tjenestedesignmetodikk. Hun har gjennomført individuelle dybdeintervjuer, gruppeintervjuer og verksted med cirka 100 leieboere, leietakere og medarbeidere i Bydel Gamle Oslo i perioden juni 2018-januar 2019. Prosjektet er finansiert av Områdeløft Grønland og satt i gang etter Den sosiokulturelle stedsanalysen av Grønland (AFI Rapport 04:2017) som antydet flere utfordringer knyttet til boligleie - både for den enkelte leietaker og for bomiljøet.

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår