Ved og rivningsmaterialer i kjelleren – kan bli en kostbar erfaring.

 
Ved og rivningsmaterialer i kjelleren – kan bli en kostbar erfaring.EKTE HUSSOPP (Serpula lacrymans)
Skal en lagre rivningsmaterialer i kjelleren for senere bruk, skal en være veldig bevisst på hvordan en lagrer disse på en trygg måte.

Ved utførelse av ombygging og vedlikeholdsarbeider står en overfor valget om å frakte rivningsmaterialene til godkjent avfallsdeponi eller å lagre disse for senere gjenbruk.

Materialer er i disse dager kostbare i innkjøp og det er fristende å ta vare på de for senere anvendelse. Kanskje kan noe av materialene benyttes til å bygge boden på hytten eller kan sages opp til ved?

De ferreste av oss tenker på at feil lagring av materialer eller ved i kjelleren, faktisk kan føre til at det oppstår vekst av muggsopp eller råtesopp.

Å få påvist soppangrep i boligen er noe enhver huseier frykter, og rådgiver Stig O. Holm hos RenTox opplyser at det ikke er uvanlig å påvise råtesoppangrep i lagrete materialer og ved i kjellere hvor fuktigheten er for høy. Selv om kjelleren tilsynelatende virker å være tørr, så er det ikke sikkert at den er egnet til lagring av ved og materialer. Lagres ved og rivningsmaterialer direkte mot betonggulvet kan stigende fuktighet fra grunnen føre til at materialene nedfuktes i en slik grad at det blir grobunn for oppblomstring av mugg og råtesopp.  

I noen tilfeller er det den fryktede Ekte hussopp som angriper «materialstabelen», og etter noe tid brer soppen seg gjerne videre til bygningen via grunnmur, veggpaneler, stenderverk eller annen konstruksjon. 

Den fryktede hussoppen
Har du vært så uheldig at det er Ekte hussopp som har angrepet de lagrete materialer - og at soppen igjen har smittet over på tilgrensende bygningsdeler, kan det føre til store utbedringsarbeider.

Bildet viser Ekte Hussopp som har bredt seg fra vedstabel i en kjellerbod og over på grunnmur og bærende konstruksjoner. Foto: RenTox as. 

Holm opplyser at Ekte hussopp er en meget aggressiv råtesopp som i mange tilfeller vokser skjult i gulv og veggkonstruksjoner over flere etasjer.

For en huseier er angrep av Ekte hussopp den alvorligste sopparten, og utbedringskostnader ved hussoppangrep kan i noen tilfeller bli betydelig – ofte flere hundre tusen kroner. 

Hvordan lagre ved og gjenbruksmaterialer i en kjeller på en trygg måte?

  • Rådgiver Holm hos RenTox opplyser at skal en lagre ved og rivningsmaterialer i en kjeller, må en først tilse at kjelleren er tørr og godt ventilert - slik at den faktisk er egnet til dette formålet.
  • En må også se til at veden og materialene som skal lagres ikke er fuktig når de fraktes inn i bygget. 
  • Materialene må legges på strø opp fra gulv og med god avstand til yttervegger, og en må ikke lagre materialer så høyt at de når himlingen. 
  • Luften skal også kunne sirkulere rundt stabelen på alle kanter.

Se til de lagrede materialene jevnlig, slik at en påviser eventuell fukt og oppstått vekst av sopp på et så tidlig stadium at den ikke har fått angrepet og gjort skade på selve bygnings-konstruksjonen. 

 

 
 
 

Recent News

 

Design og trender

Vis alle

  

Leverandørguide

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår